Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı


cq5dam.web.221.289BMT Baş Assambleyası tərəfindən verilən mandata uyğun olaraq, qlobal səviyyədə BMT-nin Inkişaf Proqramı həm inkişaf partnyoru kimi, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Rezident Əlaqələndiricisi sisteminin rəhbəri kimi ikili rol oynayır.