Azərbaycan Hökumətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyinin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyaya dair V Dövri Hesabatı dinlənilmişdi


Close
Close