Niftəliyevlər ailəsi: “Ailə sahibi olmaq böyük məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti götürmək üçün özünəinamlı, məqsədli olmaq lazımdır”


Close
Close