Bahar Muradova: “Həm tarixi keçmişimiz, həm də nəsildən-nəsilə ötürülən milli-mənəvi dəyərlərimiz və müasirliyə açıq xalq olmamız bizə Beynəlxalq Ailə Gününü əsil bayram kimi qeyd etməyə imkan verir”


Close
Close