Qəlblərdə yaşayan istedadlı alim və şəxsiyyət (Görkəmli alim, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunur)


Close
Close