III “SHE Congress 2019”: Dəyişikliklərə doğru” qadınların liderlik və sahibkarlığına dair konqres keçirildi


Close
Close