SƏDR - BAHAR ƏVƏZ QIZI  MURADOVA

SƏDR MÜAVİNİ - SƏDAQƏT MƏMMƏDYAR QIZI QƏHRƏMANOVA

SƏDR MÜAVİNİ - AYNUR MƏMMƏDİYYƏ QIZI SOFİYEVA

APARATIN RƏHBƏRİ – CEYRAN ARİF QIZI RƏHMƏTULLAYEVA  

SƏDRİN KÖMƏKÇİSİ-MƏTBUAT KATİBİ – TEYMUR MƏRDAN OĞLU  MƏMMƏDOV

   Ailə məsələləri şöbəsi - 493-79-62

    Ailə problemləri sektoru - 498-94-02

    Mərkəzlərlə iş sektoru - 498-94-02

    Qadın və gender məsələləri şöbəsi - 598-51-74

    Uşaq məsələləri şöbəsi - 598-27-12

    Xarici əlaqələr və protokol xidməti şöbəsi - 498-57-65

    Hüquqi təminat şöbəsi - 493-70-39

    Məişət zorakılığının qarşısının alınması üzrə sektor - 498-43-24

    Kadr və kargüzarlıq şöbəsi – 498-00-92

    Daxili nəzarət sektoru - 498-00-92

   Analitik təhlil və informasiya təminatı şöbəsi - 498-80-93

   İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya texnologiyaları sektoru  - 498-80-93

   Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi - 498-69-57